Bouw

In de laatste decennia heeft de bouwsector zich merkbaar geïndustrialiseerd. Toen aan de Technische Universiteit op composieten afgestudeerde studenten het bedrijfsleven versterkten, was dat het begin van de industrialisatie in de GVK industrie. Ook door architecten werd vanaf dat moment nadrukkelijk gebruik gemaakt van vormvrije ontwerpen voor bouwwerken die tot voor die tijd in de bouwsector niet voor mogelijk werden geacht. Voor Van der Staay een reden om zich hierin te onderscheiden en te specialiseren.

Voor diverse klanten zijn wij betrokken geweest bij projecten waarbij de modellen en productiematrijzen voor de productie van uiteenlopende composiet gevelelementen door ons zijn vervaardigd. Onderstaand enkele voorbeelden van deze projecten:

  • Hogeschool Windesheim Zwolle
  • Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  • Stadskantoor Utrecht
  • Regiokantoren Enexis
  • Verkeerstoren Schiphol
  • Muziekpaleis Vredenburg
  • Stedelijk Museum Amsterdam
  • Hotel Hilton Schiphol